Alternativ 1

På Nedre Hiim har me 3 alternativ å velge mellom når ein leiger vald. Valdet er delt på to strekk. Sjekk tilgjengelegheit under fana "Booking".

Alternativ 1 : Alternativ 2 og 3 i eit, inkludert begge bueiningane i pakkeløysninga.

Om ein ynskjer å leige heile strekket (1,9km), går ein for alternativ 1. Dette vil da også inkludere begge bueiningane og ha moglegheit til opptil 12 personar. For meir informasjon om strekkene og bueiningane, sjå fana "Alternativ 2" og "Alternativ 3".

Me leiger ut halve veker:

  • Torsdag kl 15 til søndag kl 15
  • Søndag kl 15 til torsdag kl 15

 Pris for fiske og losji inntil 12 personer: 22000,- kr.